Redegjørelse åpenhetsloven.

 

 

 

 

 

Ertec AS har gjennom 2022 og 2023 arbeidet med åpenhetsloven og gjennomført en aktsomhetsvurdering. I samarbeid med de tillitsvalgte har bedriften gjennomført vurdering av interne forhold, ekstern ansvarlighet relatert til Åpenhetsloven og gjennomført kartlegging og risikovurdering av bedriftens leverandørkjede.

Oppsummert medfører driften av Ertec AS generelt lav risiko for ikke å etterleve FNs krav til miljø og menneskerettigheter. Arbeidet har synliggjort  forbedringspotensiale på klima og miljøarbeid, og tiltak er iverksatt. Ertec har som mål i løpet av andre halvår 2023 å ha gjennomført første fase av bedriftens strategi for bærekraftsarbeidet , og vedta strategi for det videre arbeidet.

På leverandørsiden, er de viktigste områdene for Ertec AS å følge opp   leverandører som i sin supplykjede har virksomheter i land hvor FNs bærekraftsmål forventes ikke å bli etterlevd fullt ut. Hovedmålet blir å erstatte leverandører som har høy risiko, med leverandører i land med lav risiko.

 

 

Ertec AS 21.6.2023

 

 

Geir H. Søraker

Daglig leder

 

 

Uttalelsen ble vedtatt av Ertecs styre i møte 22.6.2023